7HDร้อนออนไลน์

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา นาน 1 ปีเต็ม หมดเขต ก.ย. นี้

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา นาน 1 ปีเต็ม หมดเขต ก.ย. นี้
วันนี้ (1 ก.ค. 65) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตขั้นตอน "ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า" "ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา" สูงสุด 315 บาทนาน 1 ปี ประชาชนสามารถเช็คขั้นตอนและเงื่อนไขแบบละเอียดที่นี่

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนก.ย. 65 โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะเวลา 12 เดือน  ปีเต็ม ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

เงื่อนไขการรับส่วนลดค่าไฟฟ้าดังนี้

-ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี
-ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิคืนเงินค่าไฟวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

เงื่อนไขส่วนลดค่าน้ำประปา

- สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
- กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
- หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง

ขั้นตอนการลงทะเบียนน้ำประปานครหลวง

1. เข้าเว็บไซต์การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค

1. เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
4. เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
5. E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
6. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
7. กปภ.สาขา ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
8. เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
9. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่
3. เลขประจำตัวประชาชน
4. เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
6. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
7. รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
8. บิลประจำเดือน
9. จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง

1. เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
3. ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
4. บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
5. ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
6. ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
7. หมายเลขบัตรประชาชน
8. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
9. E-mail ของผู้ลงทะเบียน
10. กดปุ่มลงทะเบียน

ข่าวอื่นในหมวด