ประเด็นเด็ด 7 สี

ทะเลหมอก บนผามออีแดง

ประเด็นเด็ด 7 สี - ความงดงาม บนจุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง บนเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้อากาศอากาศชื้น จึงเกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่สวยงามบนจุดชมวิว ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกแล้ว ยังจะได้ชมตะวันขึ้นสามแผ่นดิน ชมภาพแกะสลักนูนต่ำชมสถูปคู่ และปราสาทโดนตวล ซึ่งเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า อายุกว่า 1,500 ปี