ข่าวดึก 7HD

เร่งคลอดกฎหมายควบคุมกัญชา

ข่าวดึก 7HD - กรรมาธิการวิสามัญฯ กัญชา กัญชง เร่งพิจารณารายละเอียดร่าง พ.ร.บ.เพื่อทำให้การเปิดเสรีกัญชา กัญชง ต้องไม่ส่งผลกระทบกับประชาชน และต้องใช้เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจและการแพทย์เท่านั้น

เร่งคลอดกฎหมายควบคุมกัญชา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง จะเร่งพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง เพื่อแก้ไขปัญหาการนำกัญชามาใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เปิดเสรีเพื่อนำกัญชามาใช้ สำหรับการแพทย์และเศรษฐกิจ ไม่ให้จำหน่ายในที่สาธารณะ นันทนาการ นำมาเป็นส่วนประกอบอาหาร และประชาชนต้องเกิดความปลอดภัย โดยกรรมาธิการฯจะพิจารณาให้เสร็จในเดือนกรกฎาคม ก่อนเสนอให้สภาฯพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในเดือนสิงหาคมนี้

แม้ว่าขณะนี้การซื้อขายกัญชาจะยังไม่มีกฎหมายมาควบคุม ซื้อขายกันได้อย่างเสรี แต่ทางตำรวจก็ออกมายเตือน ไม่ใช้จะวางขายที่ไหนก็ได้ ต้องขออนุญาตก่อน

สั่งกวดขัน ห้ามขายกัญชาบนถนนหรือทางเท้า
อย่างคืนที่ผ่านมา ตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตพระนคร ไปกวดขันการจำหน่ายกัญชาในพื้นที่ถนนข้าวสาร โดยมีการว่ากล่าวตักเตือน พร้อมขอความร่วมมือห้ามจำหน่าย หากต้องการจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อน  

ทางพลตำรวจตรีนิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ขยายความให้ฟังว่า ตอนนี้ตำรวจทุกพื้นที่ ต้องปรับตัวกับกฎหมายใหม่ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อกฎหมายเข้ามากำหนด ควบคุมปริมาณกัญชา ทำให้ตำรวจไม่สามารถจับกุมได้ แต่ก็ยังมีกฎหมายตัวอื่นคอยควบคุม เช่น จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น การสูบในที่สาธารณะ ที่ควันหรือกลิ่นจะไปรบกวน ก่อความรำคาญให้ผู้อื่น หรือ มึนเมาจนขาดสติ นำไปสู่อาชญากรรม

ส่วนผู้ค้าที่จะมาตั้งโต๊ะขายกัญชามวน หรืออาหารผสมกัญชาข้างทาง ถนน หรือบริเวณทางเท้า ไม่สามารถทำได้ เพราะมีกฎหมายควบคุมอย่าง พ.ร.บ รักษาความสะอาด และ พ.ร.บ.จราจรทางบก จึงขอให้ไปลงทะเบียนจำหน่ายให้ถูกต้อง ก่อนวางจำหน่าย

กระทรวงสาธารณสุข แจง มีกฎหมายกำหนดแจ้งเตือนการใช้กัญชาในอาหาร ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมมาตรการกำกับควบคุมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

สธ. แจง มีกฎหมายแจ้งเตือนมีกัญชาในอาหาร
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อห่วงใยกัญชาเสรีทางการแพทย์ สุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ กินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยไม่รู้ตัว ควรมีป้ายแจ้งเตือน ร้านนี้ปลอดกัญชา เพื่อเป็นสิทธิในการเลือกบริโภค ว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกบริโภคอาหารที่มีหรือไม่มีส่วนผสมของกัญชา แต่จำเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ สัดส่วนมากน้อยเท่าไร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร  กำหนดให้ร้านอาหารต้องจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนลูกค้า ทั้งข้อความแสดงว่าเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา, แสดงเมนูที่ใช้ใบกัญชาทั้งหมดพร้อมปริมาณที่ใช้ โดยมีข้อแนะนำการใช้ใบกัญชาในการปรุงประกอบอาหาร คือ อาหารทอดใช้ใบกัญชาสด 1-2 ใบต่อเมนู ประเภทผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องดื่ม ใช้ใบกัญชาสด 1 ใบต่อเมนู

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ แสดงคำเตือน คือ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ไม่ให้เข้าถึงการใช้กัญชา รวมถึงยังห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรค เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาด ก่อนที่ อย.จะอนุมัติ ได้มีการตรวจสอบสูตรแล้วว่ามีส่วนผสมของกัญชา ไม่เกินค่าที่กำหนดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เกิดผลต่อระบบประสาทและสมอง โดยกำหนดสาร THC 1.6 มิลลิกรัม/Pack และรับประทานสาร THC ได้ไม่เกิน 3.2 มิลลิกรัมต่อวัน และบนฉลากของผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลคำเตือนเช่นกัน