เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 1 กรกฎาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 1 กรกฎาคม 2565

พายุดีเปรสชันที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชบา (Chaba) แล้ว คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565