เช้านี้ที่หมอชิต

จนท.งัดหลักฐาน รีสอร์ตดังรุกป่าเหนือเขื่อน พบ อบต. ปักหลักเขตมั่ว จ.กาญจนบุรี

เช้านี้ที่หมอชิต - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรีสอร์ตหรูเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ พบออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือ น.ส.3 มิชอบด้วยกฎหมาย เตรียมส่งเรื่อง ป.ป.ช. รื้อระบบสำรวจที่ดินบนป่าทั้งหมดของ อบต.ท่ากระดาน เนื่องจากไปพบหลักเขตที่ดินอยู่ในเขตป่า

พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร, เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจสอบรีสอร์ตแห่งหนึ่ง เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยผู้จัดการทั่วไปรีสอร์ต นำเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ ที่ไปยื่นขอก่อสร้างอาคารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งการตรวจสอบ น.ส.3 ฉบับนี้ ออกเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541 เนื้อที่ 27 ไร่ แต่เจ้าของยื่นตรวจสอบเนื้อที่ทำประโยชน์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 18 ไร่

ขณะที่ภาพถ่ายปี 2545 พบเป็นป่า เป็นภูเขาสูงชัน อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 2 เกือบทั้งแปลง ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ยืนยันว่าจุดนี้เป็นเขตภูเขา ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินได้ อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์

ส่วนสารบบที่ดิน พบว่า น.ส.3 ฉบับนี้ ออกจากใบจอง น.ส.2 วันที่ 17 ตุลาคม 2537 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศปี 2537 มีสภาพเป็นป่า จึงมีข้อสงสัยว่าเอกสารสิทธิฉบับนี้มิชอบด้วยกฎหมาย และจะมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ จึงเตรียมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. สอบสวนต่อ

นอกจากนยังพบการบุกรุกป่าใหม่ 2 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่เศษ ซึ่งอยู่เชิงภูเขา ไม่ไกลจากรีสอร์ตแรก โดยมีการใช้รถแบ็กโฮขุดภูเขาปรับพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงอายัดพื้นที่ ก่อนร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ฐานห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

สำหรับตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ มีพื้นที่อยู่บนภูเขาริมน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งมีการสร้างถนนคอนกรีตขึ้นบนภูเขา บางจุดทำลงไปริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และยังพบหลักเขตจากโครงการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน เจ้าหน้าที่จึงส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการรังวัดแปลงที่ดินทั้งหมดในเขตป่าไม้ของ อบต.ท่ากระดาน หากพบว่าผิดกฎหมาย ก็จะเสนอเพิกถอน และยุติการสำรวจทันที เพื่อป้องกัน หยุดยั้งไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าไม้เพิ่ม