ข่าวภาคค่ำ

สปสช. ยันไม่ได้ลอยแพผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - วันนี้ พ้นการระบาดใหญ่โควิด-19 แล้ว มีการปรับระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 รองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่น แต่ สปสช. ยืนยันไม่ลอยแพผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยยังได้รักษาฟรี ตามสิทธิรักษาพยาบาลที่มี

แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เปลี่ยนไป หลังพ้นการระบาดใหญ่ ผู้ป่วยหนักลดลง และแนวโน้มโรคไม่รุนแรงแล้ว เลขาธิการ สปสช. สรุปว่าจากวันนี้ไป การรักษาโควิด-19 จะยังรักษาฟรี ตามสิทธิสุขภาพที่แต่ละคนมี ไม่ว่าจะสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ

สิ่งที่ปรับใหม่ ให้ยกเลิกตรวจโควิด-19 ถ้าไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่ถ้าประชาชนที่มีอาการเข้าข่าย ให้ไปขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ เจอ แจก จบ ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" หรือใช้บัตรประชาชนไปรับก็ได้ แล้วถ้าตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด แต่อาการเล็กน้อย กลุ่มสีเขียว ไปรักษาแบบเจอ แจก จบ ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตามสิทธิ

สำหรับผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง 608 ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ส่วนกรณีผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนัก เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ส่งเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย