ห้องข่าวภาคเที่ยง

สนามบินคึกคักหลังยกเลิก Thailand Pass วันแรก

ห้องข่าวภาคเที่ยง - บรรยากาศภายในท่าอากาศยานหลายแห่งทั่วประเทศ จะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากวันนี้ 1 กรกฎาคมนี้ รัฐบาลได้ยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ของชาวต่างชาติ ซึ่ง บริษัทท่าอากาศยานไทย ก็ได้เร่งพัฒนาศักยภาพ การให้บริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บรรยากาศการเดินทาง ทางอากาศเริ่มฟื้น ลุ้นยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 10 ล้านคน ตามเป้าหมาย ซึ่งช่วงนี้จะเห็นว่า ท่าอากาศยานหลายแห่งเริ่มคึกคัก และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะมีผู้เดินทางผ่านเข้าออกประเทศมากขึ้น เนื่องจากประไทยประกาศยกเว้น การลงทะเบียน Thailand Pass หรือ CoE ของชาวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่งวันนี้ ก็เป็นวันครบรอบ 43 ปี ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ด้วย โดย AOT ซึ่งกำกับดูแลสนามบินทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ และอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ