ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ฯพณฯ นางแมรี เจ. เมย์ ไซมอน ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา กรุงออตตาวา

ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่าน ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและแคนาดาที่มีมายาวนานกว่าหกสิบปี เป็นการยืนยันอย่างแท้จริงถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมและความปรารถนาดีที่มีต่อกัน และเมื่อต้องเผชิญปัญหาความท้าทายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เราต่างยืนหยัดร่วมกันช่วยคลี่คลายสถานการณ์เหล่านั้น อีกทั้งด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า เราจะยังคงสานต่อสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน การสาธารณสุข รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและการศึกษา ให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง