รอบรั้วเอเชีย

ชาวญี่ปุ่นเล่นน้ำคลายร้อนที่สวนน้ำกรุงโตเกียว

ชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากพากันไปพักผ่อนเล่นน้ำ ในสวนน้ำโยมิอูริ แลนด์ ที่กรุงโตเกียว ในวันนี้ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ที่ดำเนินต่อเนื่องมาถึง 7 วันแล้ว โดยอุณหภูมิในวันนี้ พุ่งสูง 35 องศาเซลเซียส ในขณะที่ญี่ปุ่น เผชิญกับสภาพอุณหภูมิพุ่งสูงสุดในรอบ 147 ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บบันทึกสถิติสภาพอากาศในประเทศ

โดยในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา อาคารกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่น และอาคารสำนักงานเอกชนในกรุงโตเกียว ต่างปิดไฟในช่วงบ่าย เพื่อประหยัดพลังงาน หลังจากที่กำลังการผลิตพลังงานสำรอง ลดต่ำกว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่สามารถรองรับได้ว่า จะมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ