ข่าวออนไลน์7HD

การบินไทยขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ด้าน จนท.เตรียมประชุมเจ้าหนี้

การบินไทยขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ด้าน จนท.เตรียมประชุมเจ้าหนี้
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคำร้องข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจากผู้บริหารแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไว้แล้ว

โดยกฎหมายฟื้นฟูกิจการได้กำหนดไว้ว่า ถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการสำเร็จลุล่วงไปได้ ผู้บริหารแผน อาจเสนอขอแก้ไขแผน และเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็อาจขอแก้ไข ข้อเสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผนได้ในกรณีที่ผู้บริหารแผนยินยอม ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติว่าจะยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนหรือไม่ จากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ต่อศาล โดยศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผน และมีคำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอแก้ไขแผนหรือไม่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะได้ประกาศแจ้งพร้อมแนบสำเนาคำร้องข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้บริหารแผน ทราบทางอีเมล หรือช่องทางที่เกี่ยวข้อง โดยเร็วที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2142 5200 - 25 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th