รอบรั้วรอบโลก

องค์การยายุโรปเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโอมิครอน สายพันธุ์ใหม่

ที่ประชุม องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป เห็นชอบในหลักการให้เร่งปรับปรุงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโอมิครอน สายพันธุ์ใหม่บีเอจุด 4 และบีเอจุด 5 โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น โดย ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีน จะต้องพัฒนาวัคซีนให้มีขอบเขตการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้ว และสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งขณะนี้ ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์ ได้เร่งทดสอบและปรับปรุงวัคซีนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโอมิครอน สายพันธุ์ใหม่แล้ว

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก ออกมาแนะนำว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ควรจะมีการพัฒนาให้สามารถป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยทางองค์การอาหาร และยาของสหรัฐฯ กำลังหาข้อสรุปเกี่ยวกับวัคซีนที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชนในสหรัฐฯ หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ บีเอจุด4 และบีเอจุด5 ไปทั่วโลก