ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" และคณะ เฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ มีขนาดหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตร ทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ 

ปัจจุบันงานโครงสร้างอาคาร ทางเข้า หลังคาคลุมบันได งานฝ้าเพดาน ศาลาลอย แล้วเสร็จคงเหลืองานเก็บรายละเอียด, งานโครงสร้างฐานบัวและผิวผนังองค์พระแล้วเสร็จ ส่วนงานฉาบพลอยองค์พระ แล้วเสร็จร้อยละ 65, การเคลือบเงาผิวฉาบพลอยองค์พระ ด้วยน้ำยา A100 เพื่อให้เกิดความเงางาม และทนต่อสภาพอากาศ ได้ประมาณร้อยละ 45, ส่วนงานระบบไฟฟ้า ดับเพลิง และสุขาภิบาล ได้วางท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 95 วางท่อและติดตั้งตู้ระบบดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 90 วางท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 85 ส่วนงานติดตั้งดวงโคมฝ้าเพดาน หลังคาคลุมบันไดช่องลิฟท์ คลุมบันไดด้านซ้ายและด้านขวา และศาลาลอย รวมทั้งติดตั้งสายล่อฟ้าส่วนยอดพระเกศ แล้วเสร็จ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์กลางปี 2566

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง