ข่าวเด็ด 7 สี

สนามบินคึกคักรับเปิดประเทศ จ.เชียงใหม่

ข่าวเด็ด 7 สี - บรรยากาศการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก หลังมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดยเที่ยวบิน TR 676 ของสายการบินสกู๊ตไทเกอร์แอร์ เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ มีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 160 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยผู้โดยสารไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แต่ยังต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจโควิดก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่ได้รับวัคซีน

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดประเทศเต็มรูปจะทำให้ความต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย มีเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มผู้โดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยในเดือนเมษายน 2565 มีผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 3,000 คน ล่าสุดเดือนมิถุนายน มีจำนวนเกือบ 12,000 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัว เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน