ข่าวออนไลน์7HD

นายกฯ ปลื้มใจ เกาะพะงันอันดับ 1 ของโลกปลายทาง Workation

นายกฯ ปลื้มใจ เกาะพะงันอันดับ 1 ของโลกปลายทาง Workation
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลื้ม เกาะพะงัน ไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครองอันดับ 1 ของโลก เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการ Workation หรือ การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการทำงานเข้ากับการท่องเที่ยว  เป็นการจัดอันดับ ประจำปี 2022 ของ เว็บไซด์ William Russell ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ชีวิตและรายได้ โดยสำรวจจากสมาชิกซึ่งมีกว่า 160 ประเทศทั่วโลก


ใช้ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัย 2. ความเร็วอินเทอร์เน็ต 3. ความปลอดภัย 4. ความสนุกสนาน ซึ่งพบว่า พะงัน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพำนักในระยะยาว และมีงานเทศกาล Full-moon ซึ่งเป็นงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันท่องเที่ยวอันดามันสู่การเป็นอันดับ 1 ด้าน World Class Wellness Destination ตามแนวยุทธศาสตร์ เชื่อมั่นว่าสามารถขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ สอดรับยุทธศาสตร์ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งได้ยกเลิก Thailand Pass ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565


นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทยมาอย่างต่อเนื่องและจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการในการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย เพื่อพัฒนาและผลักดันไทยไปสู่การเป้าหมายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) ใน 5 ปี ภายใต้แนวคิด Living in Sustainability and Prosperity for All ผ่านโมเดล “HEALTHY”


เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการจัดการ และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น รวมทั้งมีศักยภาพโดดเด่น เหมาะสำหรับการต่อยอดสู่การเป็น World class destination เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก