ข่าวออนไลน์7HD

ปลัด มท. ลงนามหนังสือด่วน ถึงผวจ.ทั่วประเทศ ควบคุมไม่ให้ใช้กัญชาในสถานที่ราชการ

ปลัด มท. ลงนามหนังสือด่วน ถึงผวจ.ทั่วประเทศ ควบคุมไม่ให้ใช้กัญชาในสถานที่ราชการ
วันนี้ (3 ก.ค.65) จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ออกประกาศโรงเรียนปลอดกัญชา ห้ามใช้กัญชาในสถานศึกษา ต่อมาโรงพยาบาลศิริราชก็ได้ประกาศห้ามใช้กัญชาในโรงพยาบาลเช่นกัน

ล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย

โดยมีสาระสำคัญ คือ ควบคุมไม่ให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้ข้าราชการในสังกัดใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงและห้ามไม่ให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน