ข่าวออนไลน์7HD

เปิดข้อกฎหมาย บริษัทตั้งกฎมาสาย 3 ครั้งเท่ากับขาดงาน 1 วัน ทำได้หรือไม่

เปิดข้อกฎหมาย บริษัทตั้งกฎมาสาย 3 ครั้งเท่ากับขาดงาน 1 วัน ทำได้หรือไม่
วันนี้ (4 มิ.ย.65) กรุงเทพมหานครขึ้นชื่อว่ารถติดมาก และไม่ได้เอื้ออำนวยให้เดินทางในเวลาเร่งรีบมากนัก แม้จะมีสาธารณูปโภคอย่างรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า แต่ก็ยังมาถึงที่ทำงานสายอยู่ดี ใครมาสายบ่อย เจอบริษัทตั้งกฎมาสายหักนาทีละ 5 บาท หรือมาสาย 3 ครั้งเท่ากับขาดงาน 1 ครั้ง กฎแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นั้น

เพจกฎหมายแรงงาน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กฎหมายไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้  โดยหลักกฎหมาย ห้ามไม่ให้หักค่าจ้าง และการมาทำงานสายก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่จะต้องถูกหักค่าจ้าง ซึ่งการมาสายคือการทำผิดวินัยในการทำงาน แต่จะลงโทษด้วยการหักค่าจ้างไม่ได้ โดยการลงโทษกรณีมาทำงานสายนานๆ ครั้ง คือ การออกหนังสือตักเตือน ถ้ามาสายบ่อยนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้าง แต่ลูกจ้างไม่ตอบแทนด้วยการทำงาน กฎหมายก็ให้เลิกจ้างจบสัญญากันได้ นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุอีกว่าการที่ลูกจ้างทำงานต้องจ่ายค่าจ้างตอบแทน และการกำหนดกติกาหรือระเบียบของบริษัทต้องไม่ขัดกฎหมาย ดังนั้น การทำข้อตกลงทำนองนี้จึงเป็นโมฆะ ไม่สามารถหักค่าจ้างกรณีมาสาย 3 ครั้งเท่ากับขาดงาน 1 วันได้

ส่วนการมาทำงานสายหักนาทีละ 5 บาท นายจ้างก็ไม่สามารถทำได้ เพราะขัดมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ หากหักเงินจะมีโทษอาญา และหากหักเงินบ่อยๆ ก็มีความผิดหลายกรรม เมื่อฟ้องแพ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย หรืออาจต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง