ข่าวในพระราชสำนัก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "สายธารพระเมตตา ปวงประชาร่มเย็น"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "สายธารพระเมตตา ปวงประชาร่มเย็น" วันนี้เสนอตอน "ดั่งสายธารพระเมตตา วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า สาธารณสุขก้าวไกล"

ข่าวอื่นในหมวด