ข่าวเด็ด 7 สี

สถานการณ์ BA.4 BA.5 เข้ายึดพื้นที่ระบาด

ข่าวเด็ด 7 สี - อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดผลการตรวจสายพันธุ์โอมิครอนกลายพันธุ์ ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ล่าสุด โอมิครอน BA.4 และ BA.5 ระบาดในไทยเพิ่มขึ้น เป็น 51.7% แล้ว มากกว่า BA.2 ที่มีสัดส่วนลดลง เป็น 47.3% ที่เหลือเป็น BA.1  

โอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 มาจากกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และเข้ายึดพื้นที่การระบาดในกรุงเทพมหานครมากที่สุด แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสายพันธุ์นี้ อย่างต่อเนื่อง และจะครองพื้นที่การระบาดทั่วประเทศในไม่ช้า ส่วนความรุนแรงของโอมิครอนกลายพันธุ์ 2 สายพันธุ์นี้  ยังมีข้อมูลไม่มากพอ เพราะถึงแม้ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นมาก แต่ผู้ป่วยหนักไม่ได้พุ่งขึ้นตาม 

อย่างไรก็ตาม การระบาดที่รวดเร็ว และติดเชื้อได้ง่าย ชี้ว่า มาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากาก ล้างมือเลี่ยงสถานที่แออัด ยังจำเป็น รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง 608 ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน ให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอด