รอบรั้วเอเชีย

รัฐบาลศรีลังกาเตือน น้ำมันเชื้อเพลิงเหลือใช้ไม่ถึง 1 วัน

รัฐมนตรีพลังงานของศรีลังกา เตือนว่าประเทศของตนเหลือน้ำมันใช้ไม่ถึง 1 วันแล้ว ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 70 ปี

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของศรีลังกา ออกมาประกาศเตือนว่า ศรีลังกาเหลือน้ำมันใช้ภายในประเทศไม่ถึง 1 วันแล้ว โดยมีน้ำมันดีเซลเหลือเพียง 12,000 ตัน และน้ำมันเบนซินมีอยู่เพียง 4 พันตัน ในคลังสำรองน้ำมันของประเทศ ในขณะที่การนำเข้าน้ำมันครั้งต่อไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม หมายความว่าศรีลังกาจะไม่มีน้ำมันใช้ในประเทศนานกว่า 2 สัปดาห์

เดิมที ศรีลังกามีกำหนดการน้ำเข้าน้ำมันดีเซลล็อตใหม่จำนวน 40,000 ตัน ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ แต่ศรีลังกาไม่มีเงินมากพอที่จะนำเข้าน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เนื่องจากธนาคารกลางศรีลังกามีเงินเพียง 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ราคาน้ำมันนำเข้ามีมูลค่าสูงถึง 587 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ศรีลังกายังค้างชำระเงินค่านำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศราว 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการนำเข้า 7 ครั้ง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้ รัฐบาลศรีลังกาได้ประกาศงดขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปจนถึงสัปดาห์หน้า และผลจากการที่ศรีลังกาขาดแคลนเงินในการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ทำให้ทางการประกาศเลื่อนการเปิดโรงเรียนออกไปอีก 1 สัปดาห์ เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก รวมถึงครูอาจารย์ไม่มีน้ำมัน เพื่อใช้เติมพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน

ทั้งนี้ ศรีลังกากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุด นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ในปี 2491 หรือ 74 ปีที่แล้ว ทำให้ศรีลังกาต้องเจรจาขอกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ กว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ