ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ฯพณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดี และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประสบความสำเร็จ มีความสงบสันติ และเจริญก้าวหน้าสืบไป

ความใกล้ชิดสนิทสนม ความผูกพัน และน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับสหรัฐอเมริกา ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมานั้น นับเป็นพรอันประเสริฐ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดังกล่าว เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประเทศของเราทั้งสองได้มุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการเผชิญปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสันติภาพและความมั่นคง หรือการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองนั้น ก็ได้พัฒนาเพิ่มพูน พร้อมกับการขยายความร่วมมือที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างเสริมสันติสุข และความเจริญของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด