ห้องข่าววาไรตี้

มหกรรมสืบสานงานพ่อ

ห้องข่าววาไรตี้ - พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในรูปแบบ Onsite ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยภายหลังการจัดมหกรรม สืบสานงานของพ่อ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร และความสำคัญของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และแบ่งปันองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตรทั่วภูมิภาค นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา ที่ทรงส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมี ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ รวมถึงอาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค ที่มากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเอง โดยผู้ที่สนใจยังคงเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ รวมถึงยังสามารถเข้าชมนิทรรศการผ่านทางออนไลน์ได้ ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อีกด้วย