เช้านี้ที่หมอชิต

กบน. ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 35 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - ใครที่รอลุ้นราคาน้ำมันดีเซลจะทะยานขึ้นหรือเปล่า วันนี้มีข่าวดี ราคา 35 บาทต่อลิตร ได้ไปต่อ กบน. ยังตรึงราคาไว้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ มีมติให้คงราคาน้ำดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน เป็นการตรึงราคาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ติดลบ 107,601 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น บัญชีน้ำมันติดลบ 69,718 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 37,883 ล้านบาท

ทุก ๆ บาทที่ราคาดีเซลปรับขึ้น ต้องบอกว่ามีผลโดยตรงไปถึงต้นทุนสินค้า ล่าสุด นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า หากราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเพิ่มขึ้น 0.12%

มีรายงานว่า กรมการค้าภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยพบว่า ราคาดีเซลที่ขึ้นจากลิตรละ 30 บาท มาเป็น 35 บาท มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงสุด 14% และหากน้ำมันดีเซลขยับขึ้นไปถึง 40 บาท จะมีผล กระทบต่อค่าขนส่งสินค้าสูงสุดเพิ่มเป็น 28%

ทั้งนี้ ผลกระทบของการขึ้นดีเซลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า 14% ไม่ได้หมายความว่าสินค้าราคา 100 บาท จะปรับเพิ่มขึ้นทันที 14 บาท แต่หมายถึงเฉพาะต้นทุนของค่าขนส่งเท่านั้น เช่น ถ้าสินค้า 100 บาท มีต้นทุนขนส่ง 10 บาท สินค้าชิ้นนั้นก็จะมีผลกระทบจากดีเซล 1 บาท 40 สตางค์