7 สีช่วยชาวบ้าน

คัดค้านการสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ จ.ลำปาง

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คัดค้านการสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำประชาคมครั้งล่าสุดด้วย

ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รวมตัวกันที่ วัดสันดอนแก้ว เพื่อรวบรวมรายชื่อแนบเอกสารคัดค้านการทำประชาคมการสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ ในพื้นที่ "บ้านนากว้าวกิ่ว" หมู่ 4 ตำบลแม่ทะ เพราะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของชุมชน หากมีการก่อสร้างจะส่งผลกระทบในหลายด้าน อีกทั้งการทำประชาคมครั้งล่าสุดมีความผิดปกติหลายจุด เช่น มีตัวแทนของฟาร์มเลี้ยงหมูร่วมลงชื่อทำประชาคมโดยไม่แจ้งให้ชาวบ้านทราบ ประกอบกับการทำประชาคมในครั้งแรก ชาวบ้านลงมติไม่เห็นด้วย จึงอยากให้มีการตรวจสอบว่าการทำประชาคมในครั้งล่าสุดดำเนินการถูกต้องหรือไม่ โดยหลังรวบรวมรายชื่อในเอกสารคัดค้าน ทางชาวบ้านได้นำไปยื่นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว และที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ซึ่งหากไม่มีความคืบหน้า ชาวบ้านจะเดินหน้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป