7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องให้ตรวจแนวเขต หลังนายทุนอ้างเป็นเจ้าของ จ.เชียงราย

7 สีช่วยชาวบ้าน - ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ในตำบลโยนก จังหวัดเชียงราย ร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้ตรวจสอบหนองน้ำสาธารณะหลังนายทุนอ้างกรรมสิทธิ์ปักเสาทำรั้ว

ปลัดอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8, หมู่ 2, หมู่ 7 และ หมู่ 5 ตำบลโยนก พร้อมตัวแทนชาวบ้าน ร่วมตรวจสอบ "หนองน้ำพุ" หนองน้ำสาธารณะ หลังมีนายทุนอ้างเป็นเจ้าของที่ดินนำเสาปูนมาปักทำแนวรั้ว

นายบุญเป็ง มูลงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 เล่าว่า พื้นที่ดังกล่าวมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เมื่อ 50 ปีก่อน ชาวบ้านได้ช่วยกันขุดหนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน พร้อมช่วยกันทำถนน และประตูระบายน้ำ โดยไม่รู้ว่าจะมีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินได้ จึงอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตรวจสอบการออกโฉนดว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ด้าน นายประเสริฐ แก้วขาว ปลัดอำเภอเชียงแสน เปิดเผยว่า ต้องสอบถามสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน ก่อน ว่าการออกโฉนดดังกล่าวใช้หลักฐานอะไรบ้าง โดยจะให้เทศบาลตำบลโยนกยื่นขอสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน หากตรวจสอบพบว่า ที่ น.ส.ล. ไม่ทับโฉนด ปัญหาก็จบ แต่หากที่ น.ส.ล. ทับโฉนด ต้องดูว่าการออกโฉนดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกหนองน้ำสาธารณะต่อไป