ห้องข่าวภาคเที่ยง

อย่าหาทำ ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำกำจัดศัตรูพืช

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กรมการข้าว เตือนเกษตกร อย่าหาทำ นำน้ำยาล้างห้องน้ำใช้งานผิดประเภท นำไปใช้ในท้องนา ผสมยากำจัดศัตรูพืช หรือนำไปใช้แทนยากำจัดศัตรูพืช ส่ออันตรายต่อดิน พืช กระทั่งผู้บริโภค

จากกรณีเกษตรกรโพสต์ภาพ และคำแนะนำในการลดต้นทุนปลูกข้าว โดยนำน้ำยาล้างห้องน้ำมาใช้แทนสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเรื่องนี้ เพจดัง หมอแล็บแพนด้า ได้นำมาโพสต์ต่อ ด้วยข้อความ "วงการทำนาต้องสั่นสะเทือน ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ผสมฉีดข้าวครับ"

ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญจากกรมการข้าว แจ้งย้ำเตือนและช่วยกันเผยแพร่ให้เกษตรรับทราบ กรณีนำน้ำยาล้างห้องน้ำมาผสมกับสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อฉีดพ่นต้นข้าว โดยมีการอ้างสรรพคุณว่าสามารถใช้ได้ผลจริง และสามารถป้องกันโรคข้าวได้นั้น กรมการข้าวขอแจ้งเตือนเกษตรกรไม่ควรนำน้ำยาล้างห้องน้ำมาใช้ในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากการฉีดพ่นอาจทำให้ใบข้าวและต้นข้าวเกิดความเป็นพิษจากสารเคมีได้ นอกจากนี้จะทำให้ใบข้าวไหม้และแห้งตายในที่สุด รวมทั้งสารพิษอาจตกค้างเมื่อสะสมเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจเกิดผลกระทบทั้งดิน พืช กระทั่งผู้บริโภค

ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกข้าวในภาคกลาง เพื่อไปสอบถามความคิดเห็นของชาวนาในเรื่องนี้ก็บอกว่าทำนามา 20 กว่าปี ไม่เคยได้ยิน หรือ ได้เห็นว่ามีชาวนานำน้ำยาล้างห้องน้ำมาฉีดพ่นนาข้าว และไม่คิดว่าน่าจะทำได้ เพราะน้ำยาล้างห้องน้ำมีสารอันตราย ขนาดนำไปล้างห้องน้ำยังกัดพื้นขจัดคราบสกปรกได้มากขนาดนั้น หากนำไปผสมฉีดข้าวก็จะเป็นอันตราย และอาจจะมีสารตกค้างในพื้นดิน และต้นข้าวได้ แต่ก็ยอมรับว่าได้ใช้น้ำยาล้างจานมาผสมกับยาปราบศัตรูพืช ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวยาจับใบข้าว เคลือบใบข้าว ช่วยต้านทานโรคแมลงได้นานขึ้น และไม่เป็นอันตรายด้วย

อาจารย์อ๊อด หรือ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาควิชาเคมี ก็บอกกับเราว่า การนำน้ำยาล้างห้องน้ำมาใช้ผิดประเภท คือ เอาไปพ่นกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว นอกจากจะส่งผลอันตรายต่อชาวนาแล้ว สิ่งสำคัญยังทำลายสภาพแวดล้อมอีกด้วย