ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานการณ์โควิด-19 กลับสู่ภาวะขาขึ้น

ห้องข่าวภาคเที่ยง - สถานการณ์โควิด-19 กลับมาเขม็งเกลียว เป็นขาขึ้น โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ และขอให้ประชาชน อย่าประมาทการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนกลายพันธุ์ ถึงแม้อาการจะไม่ได้รุนแรงขึ้น แต่ถ้าไปแพร่เชื้อให้กลุ่มเสี่ยง 608 จะเป็นอันตรายได้

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เตือนดัง ๆ ว่า สถานการณ์โควิด-19 เขม็งเกลียวขึ้นมาใหม่ ทุกคนและทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคองภาพรวมไม่ให้กลับไปทรุดหนักอีกรอบ 

สถานการณ์เริ่มตึงมากว่าสัปดาห์แล้ว จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รับเข้าโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งส่วนน้อยที่ป่วยจากโควิด-19 โดยตรง และส่วนใหญ่ที่ป่วยจากโรคอื่น แต่มีการติดเชื้อโควิดร่วมด้วย จนทำให้บุคลากรด่านหน้าที่กันไว้จำนวนหนึ่งสำหรับงานโควิด-19 ต้องกลับมาทำงานกันหนักขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัว และต้องวิ่งวุ่นหมุนเตียงกันมือระวิง เพื่อลดจำนวนคนไข้ที่ตกค้างรอรับไว้ในโรงพยาบาล

สภาพเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลใหญ่อีกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สวนทางกับตัวเลขรายวันที่แจ้งว่ายังมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เหลืออีกมาก จากข้อมูลที่รับทราบมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจริงเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน น่าจะอยู่ที่ราววันละ 50,000 คนแล้ว โควิด-19 ยังไม่หมดอย่ารีบปลดหน้ากาก สอดคล้องกับกรมควบคุมโรค แจ้งเตือนการระบาดโควิด-19 ขาขึ้น อย่าเพิ่งรีบผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย  

ไทยพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค คาดว่า การระบาดขาขึ้นจะยาวไปอีก 2 เดือนครึ่ง ในเดือนกันยายน ตัวเลขผู้ป่วยจะขึ้นสูงสุด หรือ พีก วันละ 4,000 คน ช่วงนี้จึงต้องระวังการแพร่เชื้อไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือ 608 ถ้าติดเชื้ออาการจะค่อนข้างมาก

สำหรับการปรับให้โควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น คนไข้จะได้เปลี่ยนไปรักษาเป็นตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่แต่ละคนมี

ล่าสุด บอร์ด สปสช. มีมติ ประกาศปรับหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ให้มีผลบังคับใช้แล้ว สิ่งที่เปลี่ยนไป เป็นเรื่องระบบเบิกจ่ายเงินค่าตรวจ ค่ารักษาของ สปสช.กับโรงพยาบาล อาทิ ยกเลิกการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือ เจอ แจก จบ แต่ประชาชนยังไปรักษาโควิด-19 ได้ ในโรงพยาบาลตามสิทธิกองทุนสุขภาพที่มี ได้แก่ สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม หรือข้าราชการได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนรูปแบบการรักษาที่บ้าน หรือ Home Isolation ยังมีอยู่ แต่จะให้โรงพยาบาลได้จัดระบบ Home ward ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และ 6 โรค รักษาที่บ้าน จะมีแพทย์ VDO Call ตรวจรักษา และมีพยาบาล นำยาไปให้ และติดตามอาการที่บ้าน แล้วเบิกจ่ายเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน ไปที่ สปสช.