ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐบาลเตรียมพร้อม ประเทศต้องไม่ขาดแคลนพลังงาน

ห้องข่าวภาคเที่ยง - หลังจากได้กรรมการมา 2 คณะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนวิกฤตพลังงานและติดตามเพิ่มเติม เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและให้ประเทศอยู่ได้บนวิกฤตพลังงานที่จะไม่รู้จะจบเมื่อไร มาดูกันว่าคณะรัฐมนตรีจะหามาตรการใดเพิ่ม เพื่อสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดในขณะนี้ จากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมพร้อม ประเทศต้องไม่ขาดแคลนพลังงาน
คณะรัฐมนตรี จะรับทราบผลการประชุมที่ให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนและในอนาคต เช่น แนวทางจัดทำ tax credit หรือ ให้ส่วนลดกับประชาชนที่เสียภาษี รวมไปถึงเตรียมรับมือกับวิกฤตพลังงานที่ต้องไม่ขาดแคลน

รัฐบาลเดินหน้าซื้อก๊าซธรรมชาติเพิ่ม จากประเทศเพื่อนบ้าน
สำหรับวาระประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำคัญวันนี้ กระทรวงพลังงาน เสนอเรื่องที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งปันผลผลิต การซื้อขายก๊าซธรรมชาติตามร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว โดยจะเพิ่มปริมาณรับซื้อก๊าซธรรมชาติจากมาเลเซีย ไปจนถึง 1 มกราคม 2569 จาก 250 ล้านลูกบาศก์ฟุต เป็น 320 ล้านลูกบาศก์ฟุต