ข่าวออนไลน์7HD

ป.ป.ช.นราธิวาส ตรวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังชาวบ้านร้องเรียนสร้างเสร็จไม่นาน ผิวถนนชำรุด

ป.ป.ช.นราธิวาส ตรวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังชาวบ้านร้องเรียนสร้างเสร็จไม่นาน ผิวถนนชำรุด
วันนี้ (5 ก.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (4 ก.ค.65) นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังรับแจ้งว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนจารุเสถียร ช่วงสะพานเขตเทศบาลบ้านไอบาตู - สามแยกซอยปอฮงนือริง ชุมชนต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไม่มีเส้นจราจร และผิวถนนชำรุดหลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน

62c3d1a70497d3.97807851.jpg

โดยในการลงพื้นที่ตรวจสอบ มีผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างของเทศบาลตำบลปะลุรูเป็นผู้นำตรวจ ซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เทศบาลตำบลปะลุรูได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าวเมื่อปี 2564 เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีแบบรูปรายการที่มีปริมาณงานไม่เท่ากัน ผิวถนนบางระยะมีการหลุดลอกและเป็นหลุม ไม่มีเส้นจราจร และบางระยะมีเสาไฟฟ้าอยู่บนถนน และไม่มีแผ่นป้ายบอกทาง

62c3d1c52c3b46.24804728.jpg

จึงได้มีข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.แจ้งและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการซ่อมแซมถนนในจุดที่มีการชำรุดเนื่องจากยังอยู่ในระยะประกันสัญญา
2.ดำเนินการตีเส้นจราจรเพื่อให้เป็นไปตามหลักความปลอดภัยการจราจรทางบกของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากเกินความสามารถของเทศบาลอาจจะแจ้งหรือร้องขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าวให้
3.ดำเนินการประสานการไฟฟ้าเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่บนถนนพร้อมทั้งจัดระเบียบสายสื่อสารที่ห้อยอยู่บนเสาไฟฟ้า
4.จัดหาป้ายจราจรติดตั้งตามจุดต่างๆให้เป็นไปตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุของประชนผู้สัญจรไปมา พร้อมทั้งกำชับให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ ผอ.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ยังได้ลงพื้นที่เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ ที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หลังได้รับแจ้งเหตุร้องเรียน

จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้น พบว่าทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการให้บริการ และได้มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยในเวลาราชการจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ แต่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียนการให้บริการในกรณีที่อยู่นอกเวลาราชการ ยานพาหนะ คันละ 25 บาท ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร คนละ 5 บาท จักรยานยนต์ คันละ 15 บาท ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร คนละ 3 บาท ส่วนผู้ที่เดินเท้าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ทั้งนี้หากพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐการทุจริต เรียกรับสินบน หรือต้องการแจ้งเบาะแส ติดต่อ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ทุกช่องทาง สายด่วน 1205 โทร 073 511 544 https://www.facebook.com/naccnarathiwat

ข่าวที่เกี่ยวข้อง