รอบรั้วรอบโลก

อิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้ง รุนแรงสุดในรอบ 70 ปี

อิตาลี ประกาศภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในประเทศในรอบ 70 ปี รัฐบาลของอิตาลี ประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโป ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านทางเหนือของอิตาลี เมื่อวานนี้ โดยแม่น้ำดังกล่าวเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศ โดยปัจจุบัน แม่น้ำโป ได้แห้งขอดลงไปมาก ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถปลูกพืช/ผลผลิตได้ เนื่องจากกระแสน้ำในแม่น้ำอ่อนลง จนทำให้น้ำทะเลไหลเข้าไปแทนที่ และในพื้นดิน ทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยทางการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภาวะภัยแล้งครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤติที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี

สำหรับมาตรการฉุกเฉินนี้ รัฐบาลอิตาลี เปิดเผยว่า จะครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโป และแอ่งน้ำในเทือกเขาแอลป์ตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีทั้งหมด 5 พื้นที่ ทางตอนเหนือโดยมีงบประมาณราว 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำไปจัดสรรปันส่วนน้ำ เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำต่อไป