ข่าวออนไลน์7HD

ครม. อนุมัติงบ 8,000 ล้าน ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และลด ค่าธรรมเนียมโรงแรม 40 บาทต่อห้องต่อปี

ครม. อนุมัติงบ 8,000 ล้าน ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และลด ค่าธรรมเนียมโรงแรม 40 บาทต่อห้องต่อปี
วันนี้ (5 ก.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้มีมติเห็นชอบ ให้จัดสรรงบประมาณงบกลาง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดภายใต้งบประมาณ 8,382.2 ล้านบาท

โดยจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 ให้กับผู้สูงอายุจำนวน 10.9 ล้านคน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

อายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 100 บาท/เดือน
อายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 150 บาท/เดือน
อายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 200 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 250 บาท/เดือน

โดยแบ่งจ่าย 3 งวด เริ่มตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 19 สิงหาคม และ 19 กันยายน โดยจะเป็นจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารและส่งเงินสดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไปจัดสรร

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการร่างกฏหมายยกเว้นค่าทำเนียม ประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ซึ่งเป็นการต่ออายุการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปอีก 2ปี ในจำนวนเงิน 40 บาทต่อห้องต่อปี เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ จนไปถึง 30 มิถุนายน 2567 โครงการนี้จะใช้วงเงิน 47.4 ล้านบาท