ข่าวออนไลน์7HD

ยอดพุ่ง! พนักงาน ขสมก.ติดโควิดเพิ่ม 21 คน ยอดรวมกว่า 4,800 คน

ยอดพุ่ง! พนักงาน ขสมก.ติดโควิดเพิ่ม 21 คน ยอดรวมกว่า 4,800 คน
วันนี้ (5 ก.ค.65) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่า  ได้พบพนักงาน ขสมก.ติดโควิด-19 เพิ่มขึ้น  21 คน  ยอดรวมสะสมระลอกใหม่ 4,876 คน เสียชีวิต 7 คน

รายละเอียดพนักงาน ขสมก.ติดเชื้อโควิด มีดังนี้
1. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 520 เพศหญิง อายุ 27 ปี
2. บุคลากร 4 เพศชาย อายุ 41 ปีสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานใหญ่
3. หัวหน้างานตรวจสอบ เพศหญิง อายุ 59 ปีเขตการเดินรถที่ 3
4. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 23 เพศชาย อายุ 60 ปี
5. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 42 เพศหญิง อายุ 38 ปี
6. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 84 เพศหญิง อายุ 59 ปี
7. พนักงานการเงินค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศชาย อายุ 53 ปี เขตการเดินรถที่ 6
8. พนักงานการเงินและบัญชีระดับ 3 เพศหญิง อายุ 39 ปี เขตการเดินรถที่ 6
9. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 84 เพศชาย อายุ 39 ปี
10. นายท่าอู่ เพศชาย อายุ 48 ปีเขตการเดินรถที่ 6
11. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 101 เพศหญิง อายุ 32 ปี
12. พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 59 ปี เขตการเดินรถที่ 6
13. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 208 เพศหญิง อายุ 38 ปี
14. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 12 เพศหญิง อายุ 37 ปี
15. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 54 เพศหญิง อายุ 37 ปี
16. นายท่าปล่อยรถ เพศชาย อายุ 56 ปีเขตการเดินรถที่ 8
17. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 178 เพศหญิง อายุ 38 ปี
18. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 16 เพศหญิง อายุ 56 ปี
19. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 16 เพศชาย อายุ 58 ปี
20. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 16 เพศหญิง อายุ 45 ปี
21. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 67 เพศชาย อายุ 58 ปี

ทั้งนี้ ขสมก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % และได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร