#ข่าวออนไลน์7HD

เพชรบูรณ์ พบผู้ป่วย มือ เท้าปาก ของศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ 2 ตำบล จำนวน 16 คน

เพชรบูรณ์ พบผู้ป่วย มือ เท้าปาก ของศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ 2 ตำบล จำนวน 16 คน
5 กรกฎาคม 2565 ที่ศูนย์เด็กเล็กตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบการระบาดของโรค มือ เท้า ปากปาก ในเด็กเล็ก ของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 6 ราย เฝ้าระวังใกล้ชิด อีก 8 ราย และ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโพธิ์เตี้ยเทศบาลตำบลศาลาลาย พบเด็กติดโรค มือ เท้า ปาก แล้ว 10 ราย เผ้าระวังใกล้ชิด 8 ราย รวมพบผู้ป่วยรวม 16 ราย และเฝ้าระวังใกล้ชิด อีก 16 ราย  โดยพบมีการระบาดในพื้นที่ 2 ตำบล คือ  ตำบลศาลาลาย และ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน ซึ่งผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 2 - 5 ขวบ อาการที่พบคือ เด็กจะมีไข้ มีตุ่มตามฝ่าเท้า มือ ก้น ปาก และเกิดแผลตามมา ทางศูนย์เด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ต้องสั่งปิดเรียนเพื่อนทำการพ่นฆ่าเชื้อตามอาคาร และในห้องเรียน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัส  และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค มือ เท้า ปากเท้า ในกลุ่มเด็ก โดยศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง จะทำการปิดเรียนไปจนกว่าสถานการจะดีขึ้น

จากการสอบถาม ว่าที่ ร้อยตรี หญิง รักชนก วัชรรัศมี  ผู้ช่วย นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลท่าข้าม กล่าวว่า เด็กที่ป่ายโรค มือเท้าปาก เกิดจากสภาวะแปรปรวน เดี๋ยวฝน เดี๋ยวแดด ทำให้เชื้อโรคมากับสภาพอากาศ เด็กจะมีอาการคล้ายหวัด คัน ร้อนใน ไข้ มีสภาวะหวัดเริ่มต้น ที่เราทราบว่ามีเด็กป่วย เพราะเรามีโครงการอาบน้ำกลางวันเด็ก จึงพบ สำหรับสาเหตุที่เด็กเป็น ก็มีการซักประวัติเด็ก ทำให้เรามีการจัดการกับสภาวะโรค ที่กำลังระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทางศูนย์ มีสั่งปิดศูนย์ เพื่อ ทำความสะอาดทั้งด้านใน และด้านนอก มีการฆ่าเชื้อ ทั้ง ผ้าม่าน จุดซ่อนเร้น ของเล่นของเด็ก โต๊ะทำงาน หน้าต่าง เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจจะฝังตัว ให้ลดน้อย โรคนี้สามารถเกิดได้ตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่ก็อยู่ที่การดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดมากขึ้น ตอนนี้มีเด็กติดแล้วเห็นอาการชัดเจน 2 ราย มีตุ่ม ร่องรอยของโรคชัดเจน เฝ้าระวังอีก 7-8 คน ที่ไข้สูงยังไม่ลด แต่ยังไม่พบมีตุ่มขึ้น ตามมือ เท้า ปาก แต่ก็ได้มีการติดต่อสอบถามทางผู้ปกครองเป็นระยะ เพื่อตัดวงโคจรของเชื้อที่จะเข้ามาในศูนย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง