ข่าวออนไลน์7HD

นายกฯ สั่งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบวิกฤตอาหาร พลังงาน เศรษฐกิจ

นายกฯ สั่งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบวิกฤตอาหาร พลังงาน เศรษฐกิจ
วันนี้ (5 ก.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายากรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีข้อสั่งการโดยเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และทุกส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อน

รวมถึงมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดกลไกแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ตามห่วงระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 และในช่วง 6 เดือนถึงเดือนธันวาคม

โดยให้เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบวิกฤตด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ทั้งวิกฤตเรื่องอาหารและวิกฤตด้านพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมแนวทางใหม่ ๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล ห่วงโซ่การส่งออกของภาคเกษตร โดยเน้นย้ำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าส่งออกที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดของสินค้าอุตสาหกรรที่เพิ่มขึ้น 15 เดือนต่อเนื่อง โดยใน 5 เดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง 11.3% ซึ่งทำเงินเข้าประเทศ 3.16 ล้านล้านบาท