ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ฯพณฯ นายนิโกลัส มาดูโร โมโรส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา กรุงการากัส

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดี และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลา ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าสืบไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด