ข่าวในพระราชสำนัก

นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิราคม วัดประชาราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม

ที่วัดประชาราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิราคม ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระแผ้ว ปวโร เป็นพระราชมงคลวชิราคม อุดมธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชมงคลวชิราคม มีนามเดิมว่า แผ้ว บุญวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2466 ที่จังหวัดนครปฐม เมื่ออายุได้ 8 ขวบ บิดาได้พาไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อหงษ์ วัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี เพื่อเรียนหนังสือและศึกษาพระธรรมวินัย จนอายุได้ 20 ปี จึงเข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองปลาไหล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูสุกิจธรรมสร (หลวงพ่อหว่าง ธัมมสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างอุปสมบทสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างจริงจัง จึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและวิทยาคมกับพระครูสุกิจธรรมสร จนแตกฉาน และมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐานจากหลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระกัมมัฏฐานสายหล่วงปู่มั่น ภูริทัตโต จากนั้น ย้ายมาจำพรรษาที่วัดประชาราษฎร์บำรุง และได้ร่วมพัฒนาวัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พระราชมงคลวชิราคม เป็นพระเถระที่มีความมักน้อยสันโดษ เคร่งครัดในศีลาจารวัตร ทั้งยังได้สร้างคุณูปการเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างรอบด้าน ทำให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ปัจจุบันมีอายุ 99 ปี พรรษา 79

ข่าวอื่นในหมวด