ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32

ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้วิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อยกระดับการจัดงานให้ก้าวสู่สากล ตลอดจนหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โอกาสนี้ ได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงาม ประกอบด้วย ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม ปลาหมอครอสบรีด ปลาปอมปาดัวร์ ปลาตะพัด หรือปลาเอเชียนอโรวาน่า และปลาคาร์ป รวมทั้งผู้ชนะเลิศการจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประเภทเลียนแบบธรรมชาติระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล”

งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 จัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “Aquatic of Luck : สัตว์น้ำสายมูเตลู ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธา” นำเสนอนิทรรศการความรู้และจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตด้วยสัตว์น้ำมงคลเสริมดวง “สัตว์น้ำ : เสริมบารมี เสริมราศี เสริมโชคดี เสริมพลัง กับความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน” โดยมี 9 ไฮไลต์ และ 6 กิจกรรมหลัก อาทิ การนำสัตว์น้ำมงคลเสริมบารมี รูปแบบสัตว์น้ำปีขาล ซึ่งเชื่อว่าช่วยเสริมบารมี ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง, เครื่องมือประมงพื้นบ้านภูมิปัญญาของไทย นำเสนอความเชื่อในการไหว้แม่ย่านางเรือ, กิจกรรมถ่ายรูปกับฝูงปลา, นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิริราช และการเสวนาทางการแพทย์ หัวข้อ “รังสีล้ำสมัย ก้าวไกลเพื่อรักษา” ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด