ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครนายก ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ที่วัดอินประชาราม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครนายก ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนา จำนวน 300 ชุด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีพระปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม โดยมีผู้เข้ารับบริการ 363 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบจักษุ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 คนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด