เช้าข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เปิดช่องทางแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ จ.กำแพงเพชร

เช้าข่าว 7 สี - การแก้ปัญหาสินค้าวัตถุดิบที่มีปริมาณมากในท้องถิ่น ให้เกิดรายได้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จึงรวมพลังใช้เวลาว่างจากการทำไร่ ทำนา แปรรูป กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า สร้างรายได้เสริมสู่ชุมชน ในนามกล้วยกวนตองแก้ว ติดตามรายงานได้จาก คุณไพศาล รัตนบันเทิง

เป็นภาพขณะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกาะน้ำโจนสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร กำลังใช้เครื่องกวนกล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า ผลไม้ตามฤดูกาล วัตถุดิบในท้องถิ่น ที่ปีนี้ทยอยออกจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสินค้าตกต่ำ กลุ่มแม่บ้านจึงรวมกันตั้งกลุ่ม ด้วยการนำกล้วย มาแปรรูปเป็นอาหาร ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  และงบประมาณจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

ประธานกลุ่มแม่เล่าว่าเริ่มแรก ได้นำรูปลักษณ์ข้าวต้มมัด ที่มีการห่อและมัดเป็นกลีบ โดยใช้ใบตอง และตอกมาห่อกล้วยกวน มีขนาดเล็กน่ารัก รับประทานง่าย จนเป็นที่รู้จักกันในนาม "กล้วยกวนตองแก้ว" สร้างชื่อ สร้างรายได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้าน สามารถสร้างมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับมาตรฐาน OTOP 5 ดาว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนตองแก้ว ส้มโอทิพย์ชากังราว มะม่วงกวนตองแก้ว กระท้อนกวนตองแก้ว ยังได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรด้วย    และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้เกษกรที่ว่างเว้นจากอาชีพหลัก มารวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้

ไม่เพียงเท่านี้ เกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนให้คิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ที่ไม่ผสมน้ำตาล พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถสร้างจุดขาย และสร้างแรงจูงใจในการซื้อให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างดี