เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 กรกฎาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 กรกฎาคม 2565

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร