เช้าข่าว 7 สี

ม.นเรศวร จับมือ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล MU Charity 2022 : Run for Chance

เช้าข่าว 7 สี - มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "MU Charity 2022 : Run for Chance" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่าง ๆ โดยงานกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม