เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวบ้าน 5 จังหวัด คัดค้านกฎหมายป่าไม้ยึดที่ทำกิน

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวบ้าน 5 จังหวัด เดินหน้าคัดค้านใช้กฏหมายป่าไม้ ครอบทับที่ดินชาวบ้าน ให้ขาดสิทธิ สปก. และนิคมสหกรณ์ มั่นใจเกี่ยวข้องกับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ

กลุ่มชาวบ้านนับร้อยคนจาก 5 จังหวัด พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี ยื่นหนังสือกับตัวแทนกระทรวงมหาดไทย และ กพร. เพื่อคัดค้านการใช้กฏหมายป่าไม้ ครอบทับที่ดินชาวบ้าน ให้ขาดสิทธิ สปก. และนิคมสหกรณ์ ก่อนเคลื่อนขบวนมาที่ช่อง 7HD หลังนำเผยแพร่ข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านสระบุรี ถูกเพิกถอน สปก. หลังที่ดินตกอยู่ใต้คำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ 65,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลลำพญากลาง และลำสมพุง จังหวัดสระบุรี 

ตัวแทนชาวบ้านสระบุรี เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ให้ชาวบ้านลงชื่อยอมรับว่าอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร โดยไม่แจ้งข้อเท็จจริง ทำให้มีการเพิกถอนสิทธิในที่ดิน สปก. ของชาวบ้าน และไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับ ธกส.

ทั้งที่ชาวบ้าน 2 ตำบล ได้รับการปฏิรูปกรรมสิทธิ และได้สิทธิในที่ดิน สปก. ตามกฎหมาย ซึ่ง สปก. มีผลให้เพิกถอนที่ดินป่าไม้ไปแล้ว ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ประชาชนลงชื่อ และการที่กรมป่าไม้อ้างมติที่ประชุม ทั้งที่ไม่มีตัวแทนประชาคม ไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริง และไม่มีมติใด ๆ นั้น จึงเป็นการกระทำโดยมิชอบ และไม่โปร่งใส อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสิทธิในที่ดิน สปก. ของชาวบ้าน

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังยื่นเรื่องต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพราะถือเป็นการล่อลวงให้ประชาชนขาดสิทธิในที่ดิน สปก. พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีกรมป่าไม้ตรวจสอบด้วย