7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านน้ำรึม บุกทำเนียบคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ทำเนียบรัฐบาล

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านน้ำรึม จังหวัดตาก บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของเทศบาลเมืองตาก

กลุ่มตัวแทนชาวบ้านจากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาช่วยเหลือ หลังไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ของเทศบาลเมืองตาก ตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยากให้มีการตรวจสอบ และทบทวนการโครงการดังกล่าว 

ตัวแทนชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า ที่รวมตัวมายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะไม่เชื่อมั่นในโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีการเร่งรีบจัดทำเวทีประชาคมโดยไม่รับฟังเสียงอย่างรอบด้าน ทำให้ชาวบ้านกลัวว่า จะได้รับผลกระทบจากมลพิษ และก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ชาวบ้านลงมติร่วมกันว่า จะมายื่นหนังสือคัดค้านที่ทำเนียบรัฐบาล และจะขอต่อสู้จนถึงที่สุด