7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนพัง ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7 สีช่วยชาวบ้าน - เรื่องร้องเรียนทางแฟนเพจ CH7HD Social Care วันนี้ ส่งมาจากอำเภอเมืองมหาสารคาม เกี่ยวกับปัญหาถนนพัง ที่ยังไม่มีการแก้ไข

คุณผู้ชมเจ้าของเรื่อง ส่งมาบอกว่า ถนนสายนี้เป็นถนนหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม เดิมเป็นถนนที่ยังใช้งานได้ดี แต่มีโครงการทำถนนใหม่ ขุดลอดผิวถนนเดิมออกไปทั้งหมดจนมีสภาพแบบนี้ ผ่านมานานกว่า 3 เดือนก็ไม่มีความคืบหน้า เคยนำเรื่องไปโพสต์ในสื่อออนไลน์ของคนมหาสารคาม ใจความว่า "ต้องเทพแค่ไหน ถึงจะหลบได้ หลุมก็ต้องหลบ ไหนจะต้องระวังดินกระเด็นใส่ ไหนจะฝุ่นอีก ขอร้องล่ะ รีบทำซะที ตับไตไส้พุงมันรวมกันหมดแล้วครับ" แต่ปรากฎว่า ยังไม่มีการแก้ไข จึงขอร้องเรียนผ่าน 7 สีช่วยชาวบ้านไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย