7 สีช่วยชาวบ้าน

นวัตกรรมสร้างสุข : นวัตกรรมถุงแดงห่อทุเรียน ตอนที่ 1

7 สีช่วยชาวบ้าน - เอ็มเทค สวทช. พัฒนานวัตกรรมถุงแดงคลุมผลทุเรียน ช่วยเกษตรกรลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผิวทุเรียนยกระดับเป็นเกรดพรีเมี่ยมได้ราคาดีกว่าเดิม ติดตามจากรายงาน

นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน Magik Growth ผลงานทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช่วยเกษตรกรลดใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช สามารถเพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผิวผลทุเรียนและสามารถจำหน่ายเป็นเกรดพรีเมี่ยมได้ สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ถึง 2 ฤดูกาลผลิตช่วยประหยัดต้นทุน

ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. นำองค์ความรู้เรื่องวัสดุศาสตร์โดยพัฒนาสูตรผสมเม็ดพลาสติก ร่วมกับขึ้นรูปนอนวูฟเวน เพื่อให้น้ำและอากาศผ่านเข้าออกได้โดยง่าย และคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมกับเซลล์รับแสงที่ผิวผลไม้ โดย magik Growth สามารถสร้างสารสำคัญในผลไม้ทั้งแป้ง น้ำตาล สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ โดยได้ทดลองทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม พบว่าได้ผลเป็นอย่างดี

การห่อทุเรียนด้วยถุงห่อทุเรียน Magik Growth มีข้อดีเรื่องน้ำหนักผลทุเรียนเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่า น้ำหนักทุเรียนเพิ่มขึ้นถึง 17.7 % จากจำนวนสวนทุเรียน 6 สวนในจังหวัดระยอง และน้ำหนักเพิ่มขึ้น 14.4% จากจำนวนสวนทุเรียน 4 สวนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส สำหรับนวัตกรรมถุงห่อทุเรียน Magik Growth ขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายแล้ว เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยสู่นวักรรมเพื่อการเกษตรที่ใช้ได้จริง