ห้องข่าวภาคเที่ยง

คืบหน้ากระชับมาตรการโควิด-19 คุมระบาดใหม่

ห้องข่าวภาคเที่ยง - สถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ วันนี้ ผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอีก 2,428 คน ยังไม่นับรวม ATK อีกกว่า 4,000 คน

อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ วันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ 2,428 คน ตรวจด้วย ATK อีก 4,079 คน ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงขณะนี้ 2,313,010 คน 

ส่วนผู้ป่วยกำลังรักษา 24,792 คน จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 727 คน และเสียชีวิต 22 คน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอให้ภาครัฐกลับมากระชับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มากขึ้น และออกข้อบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ปิด จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ต้องขอให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือ 608 น่าเป็นห่วง อาจจะได้รับเชื้อจากคนที่ไม่แสดงอาการ

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.ระบุ จากสถานการณ์การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังการประกาศผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัย พบว่าเด็กนักเรียนติดเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กโต รวมถึงการพบกลุ่ม 608 เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยวิกฤตมากขึ้นด้วย จึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สวมหน้ากากให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปให้กลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยงอาการรุนแรงได้

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เด็กนักเรียนจะเป็นผู้ขยายและกระจายโรค การระบาดของโรคมากขึ้น เหมือนกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ จะพบการระบาดมากในช่วงเปิดเทอม หรือฤดูฝน

โควิดก็ไม่ต่างกัน เมื่อเปิดเทอม การกระจายของโรคเพิ่มขึ้น เด็กเป็นกลุ่มที่มีอาการน้อย เด็กที่อาการรุนแรง หรือเสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว แต่ประเด็นสำคัญคือเมื่อเด็กติดเชื้อจะนำเชื้อกลับบ้านไปติดต่อในครอบครัว โยงไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

การไปโรงเรียนของเด็กมีความสำคัญต่อระบบการศึกษา มาตรการในการป้องกัน ลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียนมีความสำคัญยิ่ง การล้างมือบ่อย ๆ และล้างถูกวิธี ลดการรับประทานอาหารร่วมกัน ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ต้องช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หมอยง ย้ำว่าไม่ควรปิดโรงเรียนโดยไม่จำเป็น แต่ควรมุ่งเน้นมาตรการป้องกันในโรงเรียน