ข่าวออนไลน์7HD

กรมอุตุฯ ยัน น้ำทะเลหนุนเกิดจากมรสุม ไม่ใช่สึนามิ ขณะที่ รมว.มท.สั่งทดสอบแจ้งเตือนสึนามิทุกวัน

กรมอุตุฯ ยัน น้ำทะเลหนุนเกิดจากมรสุม ไม่ใช่สึนามิ ขณะที่ รมว.มท.สั่งทดสอบแจ้งเตือนสึนามิทุกวัน
วันนี้ (6 ก.ค.65) จากกรณีการเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนในจังหวัดฝั่งอันดามัน ต่อเนื่องด้วยการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน นำไปสู่ความเข้าใจและความสับสนของประชาชนว่า การเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันจะทำให้เกิดสึนามิในประเทศไทยหรือไม่นั้น 

น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ช่วงวันที่ 4-6 ก.ค.ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามันประเทศอินเดีย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดพังงา ศูนย์กลางอยู่ห่างพังงาน 500 กม. ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็นลักษณะกระจุก ไม่มีแผ่นดินไหวหลัก และเป็นกลุ่มของแผ่นดินไหวขนาดปานกลาง เกิดขึ้นในบริเวณใกล้ๆ กัน และเกิดในเวลาสั้นๆ ซึ่งกลุ่มของแผ่นดินไหวนี้จะเกิดขึ้นตามแนวการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรอันดามันที่มีลักษณะเลื่อนตัวแบบปกติ ลักษณะดังกล่าวเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรง ทั้งนี้ สถิติที่ผ่านมา 4-6 ก.ค. มีจำนวนแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 32 ครั้ง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุการณ์ในระดับ 4.0-4.9 จากระดับ 10 ถือเป็นความสั่นระดับปานกลาง ไม่รุนแรง ไม่มีผลก่อให้เกิดสึนามิ

แต่เนื่องจากว่าอธิบดีแจ้งว่ามีประชาชนหลายคนรู้สึกกังวลภาวะน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ไม่ได้เกิดจากแรงของแผ่นดินไหว แต่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงก่อตัวขึ้น ทำให้เกิดน้ำทะเลสูง 2-3 เมตรในจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในช่วงนี้ คาดว่ามีโอกาสทำให้เกิดสึนามิค่อนข้างหน่อยมาก เนื่องจากไม่มีการเลื่อนตัวในแนวดิ่ง และมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการเฝ้าระวัง 24 ชม. และแจ้งผลที่เกิดขึ้นต่างๆ ไปตามช่องทางของภาครัฐ รวมถึงแจ้งไปที่ปภ. เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบต่อไป

ด้าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า หลักปฏิบัติในการเปิดสึนามิ เมื่อ ปภ.ได้รับแจ้งยืนยันเกิดแผ่นดินไหวในทะเลในระดับ 7.8 ขึ้นไป ปภ.จะแจ้งเตือนผ่านไปที่หอเตือนภัยฝั่งอันดามันสึนามิ 130 หอ  แจ้งให้ประชาชน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และภูเก็ต  ที่มีความเสี่ยงอาจได้รับผลกระทบสึมานิ เราจะส่งสัญญาณจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไปที่หอเตือนภัยต่างๆ ในระบบเฝ้าระวังของปภ.มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลแผ่นดินไหว และนอวโน้มการเกิดสึนามิระวังตลอด 24 ชม. และในพื้นที่มีทุ่นสึนามิติดตามเฝ้าระวังการเกิดสึนามิในทะเล ถ้าทุ่นสึนามิจับสัญญาณได้ว่ามีคลื่นสึนามิในทะเลก็จะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และหน่วยงานระหว่างประเทศของอเมริกา ซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่มีประเทศสมาชิกร่วมพิจารณา เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเราก็จะแจ้งเตือนไปยังพื้นที่

ปัจจุบันทุ่นสึนามิ 2 ทุ่นที่ชำรุดหลุดออกจากแท่นยึด ปภ.ได้เก็บกู้แล้ว และจะนำไปติดตั้งใหม่ ซึ่งวงรอบปกติของการทดแทนคือ 2 ปี ขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้เคียง ส่วนที่สงสัยไม่สามารถติดตั้งทันที เพราะตัวใหญ่รอส่งมอบจากต่างประเทศในเดือนนี้ ส่วนอีกตัวการติดตั้งต้องคำนึงถึงสภาพทะเล โดยแผนเบื้องต้นกำหนดติดตั้งต้นเดือนพ.ย.นี้ แต่ถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็อาจจะทำเร็ว ส่วนหอเตือนภัยสึนามิ 130 แห่ง อยู่ระหว่างการซ่อม 1 แห่งที่ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ แม้ทุ่นสึนามิมีปัญหา แต่เรายังมีระบบเครือข่ายทุ่นสึนามิของประเทศอื่นคอยส่งสัญญาณไปหน่วยงานโนห้า เพื่อประมวลผลแจ้งมาที่ประเทศสมาชิก รวมถึงมีสถานีวัดระดับน้ำทะเลทั้งของไทย อินเดีย และอินโดนีเซีย ถ้ามีการยืนยันเกิดสึนามิจะส่งสัญญาณเตือนมา เราก็จะแจ้งเตือนไปในพื้นที่ ส่วนที่มีข่าวทุ่นสึนามิหลายประเทศไม่ส่งสัญญาณนั้น กรณีการแจ้งเตือนจะเริ่มจากการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวก่อน ถ้าระดับ 7.8 ขึ้นไปทางหน่วยงานระหว่างประเทศจะส่งข้อมูลวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้เกิดสึนามิ ยืนยันเรายังได้รับข้อมูลแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวรมว.มหาดไทย ได้ให้ปภ.ยกระดับความพร้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยให้เตรียมความพร้อมเรื่องการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยไปยังหอเตือนภัยสึนามิฝั่งอันดามัน จากเดิมทดสอบการส่งสัญญาณทุกวันพุธ ปรับเป็นให้มีการทดสอบทุกวันเริ่มพรุ่งนี้ (7 ก.ค.) และได้ย้ำผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น สร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนถึงระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยว่ายังสามารถทำได้ปกติ และให้หลักปฏิบัติกับประชาชนหากได้รับสัญญาณเตือนภัย รวมถึงให้เตรียมพร้อมศูนย์พักพิงด้วย

นอกจากนี้ เดือนนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องอาจมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยว 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ขอให้จังหวัดเตรียมพร้อมสำหรับการเครื่องมือภัยที่อาจเกิดขึ้นในวันหยุดด้วย ทั้งนี้ ปภ.ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมการรับมือกับสึนามิระดับจังหวัดและอำเภออยู่ตลอด ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติแจ้งเตือนตลอด 24 ชม.