ข่าวออนไลน์7HD

"วิปสามฝ่าย" เคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ 19 - 22 ก.ค. ลงมติ 23 ก.ค. ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 45 ชั่วโมง

"วิปสามฝ่าย" เคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ 19 - 22 ก.ค. ลงมติ 23 ก.ค. ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 45 ชั่วโมง
วันนี้ (6 ก.ค.65) นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุมวิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ภายหลังการประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 19 - 22 ก.ค. 2565 และลงมติในวันที่ 23 ก.ค. 2565 โดยฝ่ายค้านได้เวลาอภิปรายรวม 45 ชั่วโมง ครม. สส. รัฐบาล และประธานสภาฯ ได้เวลารวม 18 ชั่วโมง

นายสุทิน กล่าวต่อว่า การอภิปรายจะแบ่งเป็นอภิปรายรัฐมนตรีทีละคน อภิปรายพ่วง คือ มีเป้าหมายหลักเป้าหมายรอง และอภิปรายพ่วงได้ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี คนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มอภิปรายตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 00.30 น. วันสุดท้ายอภิปรายไม่เกินเที่ยงคืน ส่วนการลงมติในวันที่ 23 ก.ค. 2565 จะเริ่มเวลา 10.30 น. ทั้งนี้ ผู้อภิปรายของฝ่ายค้านหนึ่งคนสามารถอภิปรายได้หลายรัฐมนตรี แต่จะต้องเป็นคนละประเด็น

นอกจากนี้ ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุด้วยว่า ฝ่ายค้านพอใจกับเวลาที่ได้รับจัดสรร 45 ชั่วโมง โดยการอภิปรายครั้งนี้ ฝ่ายค้านอาจจะเปลี่ยนรูปแบบ โดยอภิปรายนายกรัฐมนตรีในวันสุดท้าย เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการอภิปรายจนถึงวันสุดท้าย