ข่าวออนไลน์7HD

ปิดโครงการชุมชนการยั่งยืนและมอบธงสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับประธานชุมชนเคหะรามคำแหง พร้อมมอบป้ายคุ้มสีขาวปลอดยาเสพติด

ปิดโครงการชุมชนการยั่งยืนและมอบธงสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับประธานชุมชนเคหะรามคำแหง พร้อมมอบป้ายคุ้มสีขาวปลอดยาเสพติด
วันนี้ (6 ก.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (รอง ผบช.ปส.) ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่ง (ตร.) ประธานพิธี พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.)  พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 (ผบก.น.3) ร่วมปิดโครงการชุมชนการยั่งยืนและมอบธงสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับประธานชุมชนเคหะรามคำแหง และมอบป้ายคุ้มสีขาวปลอดยาเสพติดตึก 1- 11 ให้กับประธานแต่ละตึก ในพื้นที่ชุมชนการเคหะรามคำแหง แขวงและเขตมีนบุรี กทม.

โดยมี พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สน.มีนบุรี, นายไพโรจน์  จันทรอด ผอ.เขตมีนบุรี, นายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี,นายแพทย์บุญธรรม ทุมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุข 43 มีนบุรี, น.ส.จินตนา อยู่สินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี, นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล ผู้อำนวยการคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 4 นายอนุชา อัครพิศาล ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก) สำนักงาน ป.ป.ส., นายธนนนท์ ไชยจักร ตัวแทนบริษัท รอยัลเฟม เมเนจเม้นท์ จำกัด, ตัวแทนผู้นำชุมชนในพื้นที่ สน.มีนบุรี และประชาชนในชุมชนเคหะรามคำแหง เข้าร่วมพิธีพิธีส่งต่อความยั่งยืนและความสำเร็จโครงการฯ จากการดำเนินการห้วง 3 เดือนที่ผ่านมาให้การต้อนรับ

พล.ต.ต.นพดล กล่าวว่า ปลื้มความสำเร็จปิดโครงการชุมชนการเคหะแก้ปัญหายาเสพติดชุมชนการเคหะรามคำแหง สำเร็จตามเป้าหมาย ช่วยสร้างอาชีพให้ผู้รับบำบัดสารเสพติด พร้อมได้ใจชุมชนร่วมมือดียิ่งขึ้นตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการแก่ไขปัญหายาเสพติด ในด้านการปาบัดรักษา "ผู้เสพ" คือ "ผู้ป่วย" ที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษา โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและเข้าไปสำรวจในทุกพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน

สำหรับคนที่ติดยาเสพติด ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อนำไปสู่การบำบัดรักษา รวมถึงการฝึกอาชีพ ให้ผู้ผ่านการบำปัดรักษาที่มีความสนใจได้มีอาชีพ สมารถดูแลตนเองต่อไปได้ และมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ จึงได้มีคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรีที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการในการตำเนินการ โดยยึดถือหลักการทำงาน 3 ประการ คือ 1.ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี 2.บุรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน และ 3.นำผู้เสพยาเสพติด ไปเข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยจะต้อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการตำเนินโครงกรชุมชนการเคหะยั่งยืนแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ร่วมกับ นายทวีพงษ์ วิชัยติษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการการคหะแห่งชาติ, ผู้แทนจากอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา, พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขณะเดียวกันมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.) ในฐานะ รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป ทั้งนี้ ได้ตัดเลือกชุมชนการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมโครงการฯนำร่อง จำนวน 20 ชุมชน ใน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนชุมชนเคหะจำนวน 826 แห่ง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 เตือน (เม.ย.- มิ.ย. 65) โดยมีขั้นนตอนในการปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ ประชุมวางแผน สืบสภาพชุมชน โดยได้เลือกชุมขนเป้าหมายที่มีปัญหา ยาเสพติดแพร่ระบาดรุนแรงหรือพื้นที่สีแดง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ จัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กำหนดวันเริ่มต้นโครงการ พบผู้นำชุมชน/แกนนำชุมชนและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมวางแผนการทำงานและ ละการทำกิจกรรม ตลอดระยะเวลา 3 เดือน สร้างแนวร่วม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบ่วนการและหลังจากโครงการสิ้นสุด ชุมชนต้องสามารถดูแลชุมชนต่อไปได้อย่างยั่งยืน ค้นหาผู้เสพโดยการเอกซเรย์ 100% คือบุคคลทุกคนในชุมชนเป้าหมายนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ติดตามช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน/อาคารชุด ในบทบาทภารกิจในการแก่ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการแต่งตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อดูแลตรวจตรา ป้องกันแจ้งข่าว อย่างต่อเนื่องโดยมีการทำงานต่อจากชุดปฏิบัติการหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นส่งต่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและความสำเร็จโครงการชุมชนเคหะยั่งยืน ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ รวมถึงการระวังป้องกันชุมชนกลับสู่สภาพเดิม โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจัดตั้งกลุ่ม รวมถึงมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชุม และติดตามผลในการทำงานเป็นประจำ และท้ายสุดคือการติดตามประเมินผล นอกเหนือปัญหาสั่งเสพติดแล้วยังพบปัญหา ต่างๆ เช่น การแข่งรถในทางสาธารณะ ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนในพื้นที่ มั่วสุม ทะเลาวิวาท และปัญหาพื้นที่จอดรถ ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจตราให้ถี่ขึ้น เข้าระงับเหตุรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าแก่ไขปัญหาการจอดรถ รวมทั้งประสานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก่ไขปัญหาเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติม และขอความร่วมมือผู้นำชมชนเพิ่มวงรอบในการพบปะลูกบ้านให้มากขึ้นกว่าเดิมผลที่ได้รับ คือ มีมวลชนเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม โครงการชุมชนเคหะยั่งยืน เคหะรามคำแหง ผลการปฏิบัติ หลังตำเนินการ 3 เตือน พบประชากรจำนวนทั้งสิ้น 2,354 คน มีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 98 คน สมัครใจตรวจปัสสาวะ 1,918 คน ไม่สมัครใจตรวจ 436 คน พบผู้เสพ 10 คน พบผู้ติดหรือผู้ที่มีอาการทางจิต - คน สมัครใจเข้ารับการบำบัด 10 คน และไม่สมัครใจ - คน ได้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติด อาทิ อบรมการทำ หมูกรอบ, หนังหมูกรอบ, ทำสบู่, เจลล้างมือ, ซึ่งทุกอาชีพ ผู้บำบัดสามารถนำไป ต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพได้ ภายหลังจากการตำเนินการตามโครงการฯ พบผู้เสพ หรีอผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และร่วมทำกิจกรรมของชุมชนโดยการอาสาช่วยเหลือมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง