ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2565 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณารูปแบบการจัดงานโครงการหลวง 53 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ดิ อินฟินิต บลูม" (The Infinite Blooms) เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 และส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภควัตถุดิบอาหารที่ดี อร่อย ผลผลิตเมืองหนาว จากงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่ปลูกโดยชาวไทยภูเขามาตกแต่งสถานที่ และจำหน่าย นอกจากนี้ยังนำฟิล์มย่อยสลายมาปิดกล่องสลัด สามารถป้องกันกลิ่นและการปนเปื้อน ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดแสดงผลงานหัตถกรรมจากเส้นใยกัญชงผสมผสานผ้าทอชนเผ่า ซึ่งสืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2546 ณ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว ที่ว่า “กัญชง ให้พิจารณาข้อดี และตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป ก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ เพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพ”

ในตอนบ่าย ไปติดตามการดำเนินงานสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง ซึ่งปีนี้ ได้วิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่ที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์ และส่งเสริมแก่เกษตรกร อาทิ ว่านสี่ทิศ ควินัว และงาหอม นอกจากนี้ยังรวบรวมพันธุ์พืชเขตหนาว เขตร้อน ไม้ตัดดอก และอื่น ๆ อีก 12 ชนิด รวม 288 สายพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าไทลื้อ และคนพื้นเมือง 16 หมู่บ้าน รวม 1,865 ครัวเรือน พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ ซึ่งรักษาสายพันธุ์สัตว์ปีก มีการผลิตลูกพันธุ์ไก่กระดูกดำ ไก่ลูกผสมสามสาย เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดในนาของเกษตรกรบ้านแม่สาบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

ข่าวอื่นในหมวด