ข่าวดึก 7HD

ใบบัวบก ขยับราคาขึ้น 3 เท่าตัว จ.นนทบุรี

ข่าวดึก 7HD - ต้องบอกว่า ตอนนี้ราคาสินค้าขยับขึ้นหลายรายการ เกษตรกร ผู้ปลูกใบบัวบก แบกรับภาระต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ยไม่ไหว ต้องปรับขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ 60 บาท สูงขึ้นจากต้นปีถึง 3 เท่าตัว ขณะที่ แม่ค้าน้ำสมุนไพร โอด ราคาใบบัวบก ตลาดสดสูงถึงกิโลละ 100 บาท หากสูงกว่านี้อาจจะต้องหยุดขายไปก่อน

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจแหล่งปลูกต้นใบบัวบกมากที่สุดของจังหวัดนนทบุรี ที่หมู่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย หลังจากสินค้าหลายรายการ ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ ราคาน้ำมัน และปุ๋ยเคมี แพงขึ้น ตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก ต้นใบบัวบก เนื่องจากการต้นใบบัวบก แม้จะไม่ค่อยมีแมลงรบกวน แต่ชาวสวนก็มีต้นทุนที่ต้องใช้ปุ๋ยบำรุง รวมทั้งการให้น้ำ และสร้างแสลน เพื่อให้ร่มเงาที่เหมาะสม โดยกลุ่มลูกค้า ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อไปทำยาลดอาการ อับเสบ แก้ช้ำใน หรือนำไปใช้สกัดเป็นตัวยาในวงการเสริมความงาม ทำให้ชาวสวนต้องขยับราคาขึ้นจากต้นปีกิโลกรัมละ 15 บาท ปัจจุบันขึ้นมากิโลกรัมละ 60 บาท เนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว

ด้านนายนรินทร์ อินทวงศ์ เกษตรอำเภอไทรน้อย  ยอมรับว่า ราคาของใบบัวบก โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ราคาจะปรับตัวขึ้นสูงเป็นพิเศษเพราะผลผลิตจะออกน้อย ส่วนราคาในช่วงนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาด ที่ราคาน้ำมันและปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย จึงแนะนำให้ผู้เพาะปลูกต้นใบบัวบก หันไปใช้ปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยหมัก ที่สามารถทำได้เอง ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและประหยัดรายจ่ายด้วย

ทีมข่าวยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาพืชผักในตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด พบว่า ช่วงนี้ราคาผักปรับขึ้นหลายชนิด โดยเฉพาะราคาต้นหอม ผักชี จากราคาประมาณ 100-120 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 170-180 บาท  ส่วน ใบบัวบก ทางร้านค้าไม่ทราบว่าต้นทุนอยู่ที่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ เพราะรับมาเป็นทอดๆ ตอนนี้ที่รับมากิโลกรัมละ 80-90 บาท ก่อนจะนำมาแบ่งขายเป็นกำ ถ้าต้นทุนแพงก็จะลดปริมาณลงแต่ราคาเดิมกำละ 10 บาท

ขณะที่ผู้ซื้อก็บอกว่า จำเป็นต้องซื้อเพราะนำไปต้มเป็นน้ำสมุนไพรวางขาย ถ้าหากราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้คงต้องหยุดขายน้ำสมุนไพรใบบัวบกไปก่อน